Kayıtlar

LİMİTED ŞİRKETLERDE KARAR NİSAPLARI

KonuKarar NisabıAna sözleşme değişikliğiSermayenin 2/3’ünü temsil eden ortakların olumlu oyu gereklidir.Ortakların sorumluluğunun arttırılması (TTK.m513/2)Tüm ortakların oybirliği gereklidirPay devri (TTK.m520/2)Hem sermayenin hem de ortakların 3/4’ünün olumlu oyu gereklidir.Bir ortağa ait payın iflas veya icra dairesinden açık artırma ile satılması ve payı alan kişinin yeni ortak olarak şirkete girmesi (TTK.m.523/2)Takibe uğrayan ortağın dışındaki tüm ortakların oy birliği gereklidir.Takibe uğrayan payın iflas ve icra dairesinin muvaffakatı halinde başka bir ortak veya 3. kişiler tarafından devir alınması (TTK.m.523/3)Bütün ortakların oy birliği gereklidir.Takibe uğrayan ortağın payının gerçek değeri üzerinden alınarak şirketten çıkarılması (TTK.m.523/4)Esas sermayenin ve ortakların çoğunluğu gereklidir.Sermaye koyma borcunu yerine getirmediğinden şirketten çıkarılan ortağın payı başka bir ortak tarafından gerçek değeri üzerinden alınmaması veya payın şirketçe açık artırma ile satılm…

Yazılım Şirketlerinin Sanayi Sicile Kaydı

bağkur prim 2018

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANDI

Şirket Kuruluş Maliyetleri 2018